jumlah follower : 261
negeri kelahiran : Johor Bahru